събота, 30 юни 2007 г.

Романтика

Новите модели гондоли не бяха посрещнати с особен възторг от венецианските таксиметрови шофьори