вторник, 21 август 2007 г.

Традиции

Всяка неделя шофьорите извеждаха камионите на водопой до близката рекичка