четвъртък, 15 ноември 2007 г.

На чисто

Vanish - официален спонсор на правителствената програма за интеграция на ромите в българското общество