събота, 22 декември 2007 г.

Агитация

"Бе-Се-Пе! Бе-Се-Пе!"