понеделник, 10 март 2008 г.

Там, където слънце не огрява

"Умът ми не го побира, честно! Как можа да седнеш точно на дистанционното?!?"