четвъртък, 13 март 2008 г.

Мъдрост на деня

"Има неща, много по-важни от парите, но без пари не можеш да си ги купиш..."

(Проспер Мериме (1803–1870), френски драматург, новелист, историк)