вторник, 1 април 2008 г.

Юруш на маслините!

Повечето депутати бяха неприятно изненадани от факта, че охраната е допуснала журналисти в стола на парламента