четвъртък, 15 май 2008 г.

Забранена любов

Ревността му бе започнала да придобива застрашителни размери