събота, 31 май 2008 г.

Клиентът винаги е прав

Компанията от масата до шамандурата не спря да поръчва цяла вечер