петък, 29 август 2008 г.

На четири крака

"Браво, добро момче! Бягай сега да донесеш вестника!"