петък, 12 септември 2008 г.

Въоръжена и опасна

"Ей, момченце, знаеш ли Грузия накъде е?"