четвъртък, 27 ноември 2008 г.

Не следвай стадото!

Рекламна кампания на швейцарско онлайн радио