вторник, 19 май 2009 г.

Мерки срещу нежеланата бременност

(изображението е от пощенска картичка от 1903 година!)