петък, 26 юни 2009 г.

Неделя - ден за домашно насилие