вторник, 17 ноември 2009 г.

Може би не най-доброто предаване