четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Защо левият крак завижда на десния?