вторник, 9 март 2010 г.

Как запълват програмата си новинарските телевизии