четвъртък, 8 април 2010 г.

Да бе мирно седяло...
ТВ водещи падат от столове