четвъртък, 5 април 2012 г.

Говори с...

(Новата реклама на Боб можеш да видиш тук)