четвъртък, 25 април 2013 г.

Когато англичани пресичат в чужбина