петък, 2 август 2013 г.

Междувременно в българския парламент