събота, 21 юли 2007 г.

Няма криза

Програмата САПАРД помогна на стотици бездомни кучета в страната да стартират малък частен бизнес

Няма коментари:

Публикуване на коментар