петък, 4 януари 2008 г.

Престъпление и наказание

"Това да ти е за урок! Ако още веднъж закачиш сестра ни, направо ще те пратим за рециклиране!"

Няма коментари:

Публикуване на коментар