четвъртък, 4 септември 2008 г.

Неразбирателство

Нямаше точно това предвид, когато го помоли да я метне до залата

Няма коментари:

Публикуване на коментар