четвъртък, 8 януари 2009 г.

Не тук!

Тази странна табела заснех преди 2 седмици в Пловдив. От нея човек може да научи, че на биковете е забранено да акат на тротоара. В същото време никъде не видях специализирани тоалетни за бикове. Възниква логичният въпрос - къде при това положение могат да отидат по голяма нужда местните бикове?!

(Заб. Снимката наистина е от Пловдив. Табелата видях на пряката до хотела. Имам свидетели)

Няма коментари:

Публикуване на коментар