четвъртък, 11 септември 2008 г.

Мъдрост на деня

"Момичетата емигрираха, а момчетата изпедерастяха"

Прозрение на клошар, дочуто в софийска градинка

2 коментара: