вторник, 16 септември 2008 г.

"Welcome to Globul. For help press 1."

(с този текст Митко Йорданов напълно заслужено спечели второто издание на конкурса Това и аз го мога; важно е да отбележа, че и останалите участници се представиха доста силно, за което ги поздравявам)

2 коментара: